background

Fetal DNA Testi

Trizomi 21 (Down Sendromu), Trizomi 13, ve Trizomi 18 gibi kromozomal hastalıklar, X ve Y kromozom bozukluklarının anne karnında tespit edilebilme imkanı sunan serbest fetal DNA analizi ile risksiz bir şekilde bebeğe ait genetik bozukluklar tespit edilebilir. Her gebelikte down sendoromu ortaya çıkabilir. Genetik hastalıklar aileden geçebilir. Bu hastalıkların riski yaş ilerledikçe artmasına rağmen, Down sendromlu bebeklerin büyük bir kısmını 35 yaşından küçük anneler dünyaya getirmektedir.

Fetal DNA Testi
Amniosentez, CVS ve Kordosentez

Annenin karnından sıvı örneği alma (amniosentez), CVS (bebeği besleyen eşinden parça alınması), kordosentez (bebeğin kordonundan örnek alınması) gibi işlemler belli oranda risk taşır. Anneye ve bebeğe zararlı etkileri olabilir (kanama, enfeksiyon, su kesesinin delinmesi gibi). Bu test sayesinde çok basit bir şekilde koldan kan alma işlemi ile kromozomal hastalıklar tesbit edilebilir. Down sendromu, trizomi 18, X ve Y cinsiyet kromozomlarında eksiklik ya da fazla olma durumunu da tespit eder. Anne adaylarının henüz bebekleri karnında iken endişelerini giderir. Hem amniosentez veya CVS gibi riske girilmemiş olur, hem de yüzde yüze yakın bir kesinlikle anne karnındaki bebeğin koromozomal bir hastalık taşıyıp taşımadığı ortaya konulmuş olur.

Tarama Testlerini Öneriyoruz

Bu test gebeliğin 9-10. haftasından itibaren yapılabilir. Down sendromu riski % 99.9 doğruluk oranı ile belirlenebilmektedir. O yüzden tüm gebelerimize tarama testlerini yaptırmalarını öneririm. Bu tarama testleri; ikili, üçlü, dörtlü tarama testleri ve ultrasonografidir. Bu testler anne ve bebek açısından bir risk oluşturmazlar. Amniosentez ve kordosenteze yakın hassasiyette tanı koyabiliyoruz. Güvenilirliği yüksek bir testtir.