background

Amniosentez

Amniosentez anne karnından ince bir iğne ile bebeği çevreleyen suya ulaşılarak bir miktar örnek alınması işlemidir. Amacı anne karnındaki bebekte Down sendromu gibi kromozom bozukluklarının olup olmadığını tespit etmektir.

Amniosentez
Amniosentez

 • 16. Gebelik haftasından sonrasında ultrason eşliğinde yapılan amniosentez sonrasında her 100 kadından 1’ inin (%1) düşük yapma riski vardır.
 • Amniosentez rutin olarak her gebe kadına önerdiğimiz bir işlem değildir, risk varlığında öneririz.
 • Amniosentez esnasında bebeğin suyunun kanlı gelme olasılığı tecrübeli kişilerin elinde %1 den azdır.
 • Amniosentez öncesinde anne ve babadan izin formu istemekteyiz.

Ne Zaman ve Nasıl Uygulanır?

Amniosentezi 16 -20. haftalar arasında uygularız. Ultrason eşliğinde bebekten uygun uzaklıkta iğne bebek kesesine doğru itilir. Her 100 kadının 8 inde yeterli sıvı alınamadığı için iğne tekrar yerleştirilmek zorunda kalınır. Bu durum bebeğin pozisyonuna bağlıdır. Eğer annenin kan grubu RH negatif (-) ise anneye işlem sonrasında kan uyuşmazlığı iğnesi (anti-D immunglobulin mutlaka yapılır.

Amniosentezin Riskleri Nelerdir?

Her gebelik düşük riski taşır. Amniosentez işlemi esnasında bebeğin kesesine girmek gerektiği için işlem sonrasında ortaya çıkabilecek zedelenmeye ve enfeksiyona bağlı düşük olabilir. Amniosenteze bağlı düşük riski %1 oranındadır.

Amniosentez yaptıran kadınlarda % 1 den daha az oranda işleme bağlı enfeksiyon riski vardır. Amniosentez yapılırken tavsiye edilen uygun kriterlere uyulursa yukarıda değinilen komplikasyonların çıkma olasılığı çok düşüktür.

Kimler Amniosentez Yaptırmayı Düşünmelidir?

 • Down sendromu için kan taramasında yüksek riskli bulunanlar
 • 35 yaş üstünde olup Down sendromu taramasını kaçıranlar
 • Detaylı USG de kromozom anomalisi şüphesi olanlar(ense kalınlığı, kalp defektleri gibi)
 • Daha önceki gebeliğinde kromozom anomalisi çocuğu olanlar
 • Kesin olarak kromozom anomalisi olmadığını belirlemek isteyenler

Laboratuar Testleri Nelerdir?

Bebeğin kromozomlarını belirlemek için iki tip test bulunmaktadır:

 • Tam karyotipleme: Bebeğin tüm kromozomlarını inceleriz. Sonuç 2-3 haftada çıkar.
 • Hızlı test: Belirli kromozomları inceleriz. (Down sendromu için kromozom 21, Edward sendromu için kromozom 18 gibi) Sonuç 3 gün içinde çıkar.

Laboratuvar Testlerinin Güvenilirliği Nedir?

% 1 oranında kesin sonuç verememe riski vardır. Kültür esnasında ürememe ya da testin tam sonuç vermemesi sebep olabilir. Pek çok kadın için laboratuar testleri “var ya da yok” şeklinde kesin sonuç verir. Sonucun kesin olmaması halinde tekrar amniosentez ya da diğer testleri öneriyoruz. Bebeğin kromozomlarının incelendiği testler bize bebekte bulunan hastalıkların hepsinin değil ama birtakım hastalıkların tanısını koydurur.

Amniosentez Yaptırmaya Karar Verme

Sizin için en iyi kararı alabilmemiz için aşağıdaki hususlar hakkında tartışmamız faydalı olacaktır:

 • Amniosentez sıvısını incelemek için ne tip bir test kullanılacağı ve sonucun size ne söyleyeceği
 • Laboratuvar testlerinin güvenilirliği
 • Tekrar amniosentez önerilmesi ve testin kesin sonuç verememe olasılığının ne kadar olduğu
 • Amniosentez sonrası düşük riski ve sizin amniosentez yaptıracağınız birimin kendi düşük riskinin ne kadar olduğu
 • Sonuçların ne kadar sürede çıkacağı
 • Eğer bebekte bir bozukluk tespit edilirse seçeneklerinizin neler olduğu
 • Amniosentez kararı alırken yeterli zamana ve düşünmeye ihtiyacınız olabilir. Son karar size aittir. Bebeğinizin amniosentez ile belirlenebilecek bozukluğu olup olmadığını ne kadar öğrenmek istediğiniz ile amniosentezin düşük ve diğer risklerini iyice tartıp kararınızı ona göre almalısınız.